SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

Jedyna firma w Polsce i jedna z nielicznych w Europie, której wyłączną działalnością jest ogrzewanie kościołów. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. 

 Oferujemy systemy ogrzewania w pełnym zakresie:

-dobór technologii grzewczej i urządzeń,

-produkcja urządzeń grzewczych i sterujących,

-instalacja urządzeń w kościele i ich uruchomienie,

-obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna,

-coroczne darmowe przeglądy w okresie gwarancji.