SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

25-09-2017 OGRZEWANIE WŁASNYMI SIŁAMI

ŁAWKOWY SYSTEM OGRZEWANIA KOŚCIOŁA TERMO-LINE V.3
Spełnia wymagania PN-EN 15757:2012 oraz PN-EN 15759-1:2012
 
Wdrożenie do stosowania systemu miało na celu:
1. Obniżenie zużycia energii elektrycznej - jej koszt nie przekracza 6 groszy na jedną osobę dla 1-godzinnej Mszy. Efekt uzyskano przez zastosowanie innowacyjnego elektronicznego systemu sterowania i regulacji.
2. Obniżenie kosztu budowy systemu - wielkość oszczędności ok.30% mniej niż tradycyjnie przy wykorzystaniu firmy zewnętrznej.
Efekt uzyskano przez taką konstrukcję urządzeń grzewczych oraz sterowniczych, że możliwy jest ich montaż przez miejscowego instalatora z podstawowymi ogólnymi kwalifikacjami elektrycznymi. Zapewniamy instruktaż przedmontażowy, uruchomienie i odbiór końcowy oraz niezbędną dokumentację.
Także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Poprawę komfortu wiernych - technologia wytwarzania ciepła oraz sterowanie i regulacja zapewniają idealne warunki dla duchowego skupienia bez rozpraszania uwagi na dyskomfort cieplny (odczucia chłodu lub przegrzania).
4. Stabilizację warunków mikroklimatycznych dla zabytków -system sterowania i regulacji eliminuje szkodliwe fluktuacje wilgotności i temperatury.
W przypadku kościołów o znacznej wartości zabytkowej może być on rozbudowany o układ TERMO-RHT monitoringu historycznego i prewencyjnego oraz stabilizacji mikroklimatu.
 
W RAZIE ZAINTERESOWANIA PAŃSTWA NASZĄ PROPOZYCJĄ
PROSIMY ZA POŚREDNICTWEM LINKU KONTAKT PRZESŁAĆ
SWOJE DANE ADRESOWE.
Natychmiast odpowiemy.

15-05-2014 INFORMACJA PORÓWNAWCZA TECHNOLOGII OGRZEWANIA KOŚCIOŁÓW

Informacja ta jest opracowana na podstawie ponad 20-letnich doświadczeń firmy TERMO-TECHNIKA oraz danych z Europejskiego Programu Badawczego FRIENDLY-HEATING (lata 2002-2005) www.isac.cnr.it/friendly-heating .

01-03-2014 LISTA REFERENCYJNA KOŚCIOŁÓW

Przedstawiamy listę wybranych pod względem różnorodności kosciołów ogrzanych naszymi technologiami:

-ogrzewanie ławkowe   TERMO-LINE,

-ogrzewanie podłogowe TERMO-PLAN,

-ogrzewanie ceramiczne TERMO-RAD.

Lista obejmuje okres lat 2005-2014.

14-02-2014 OGRZEWANIE DLA MAŁYCH PARAFII

Dla niezbyt dużych i zasobnych ekonomicznie parafii opracowaliśmy tani w instalacji system ogrzewania wiernych w ławkach. System ten oparty jest na produkowanych przez naszą firmę elektrycznych ogrzewaczach ceramicznych serii TERMO-RAD-HORIZON. Charakteryzuje się on niskim kosztem urządzeń grzewczych i ich instalacji.

Dla jednego miejsca w ławkach wynosi on ok. 120 zł brutto. Instalacja systemu może być wykoana siłami miejscowymi. Urządzenia grzewcze mogą być demontowane na okres letni.

Koszt energii dla Mszy 1-godzinnej dla jednej osoby to kilkanaście groszy.

 W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

 nr tel. 609 674 161;

e-mail : biuro@termo-technika.com.pl

08-02-2014 O OGRZEWANIU ŁAWKOWYM W KOŚCIOŁACH

Przedstawiamy zestawienie podstawowych technik grzewczych dla ławek kościelnych oferowanych aktualnie w Polsce.

Sczegółowe informacje:

25-02-2014 OGRZEWANIE KOŚCIOŁÓW OBRZĄDKU WSCHODNIEGO

Firma nasza w swej ofercie posiada urządzenia umożliwiające ogrzanie
świątyni prawosławnej lub greckokatolickej zarówno zabytkowej jak i współczesnej.
Urządzenia dostosowywane są do wystroju architektonicznego konkretnej świątyni.
Są trwałe i oszczędne w eksploatacji, nie zakłócają estetyki wnętrza.
Zadania wykonujemy kompleksowo : projekt, produkcja urządzeń, instalacja elektryczna,
montaż i uruchomienie, obsługa serwisowa, coroczne przeglądy.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt :
nr tel.609 674 161;
e-mail biuro@termo-technika.com.pl

20-02-2013 WSTĘPNA OFERTA OGRZEWANIA KOŚCIOŁA

Oferujemy gratis wstępną ofertę ogrzewania dla każdego kościoła w Polsce na podstawie danych przesłanych do nas drogą elektroniczną ( @ ).
Każda oferta tworzona jest indywidualnie dla każdego kościoła lub jego części z uwzględnieniem architektury wnętrza.

Dane potrzebne do utworzenia wstępnej oferty powinny zawierać:
- Zwymiarowany plan budowli z zaznaczonym położeniem i wymiarami ławek.
- Fotografie pokazujące wnętrze kościoła ,w szczególności te obszary, które przewidziane są do     ogrzania np. ławki, chór, prezbiterium, organy  etc.
- Położenie na planie tablicy zasilania elektrycznego kościoła i jej foto.
- Wielkość dostępnej mocy elektrycznej (kW) dla ogrzewania.
W trakcie tworzenia oferty w razie potrzeby będziemy zwracać się o dodatkowe szczegółowe informacje np. inne wymiary, dodatkowe fotografie itp.

Wstępna oferta będzie zawierała:
- Koszt urządzeń grzewczych według cen bazowych.
- Ilość zużycia energii elektrycznej  dla jednej Mszy.
- Rysunek techniczny systemu ogrzewania.
 
Gotowa wstępna oferta zostanie wysłana drogą elektroniczną.
Aby uzyskać więcej informacji i zapytać o inne nasze usługi prosimy o kontakt.