SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

INFORMACJE O FIRMIE


FORMA ORGANIZACYJNA:
Przedsiębiorstwo prywatne

ROK ZAŁOŻENIA:
1993

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI:


Polska i pozostałe kraje europejskie

SPECJALIZACJA:

Ogrzewanie osób w obiektach sakralnych. stabilizacja mikroklimatu w obiektach historycznych

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:Projektowanie systemów i urządzeń grzewczych, produkcja urządzeń grzewczych oraz ich instalacja w obiektach. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Udział w europejskich programach badawczych.


WŁAŚCICIEL:
inż. Jan Zamajski
SIEDZIBA GŁÓWNA:


TERMO-TECHNIKA
58-100 Świdnica
ul. Wschodnia 22
POLAND

tel.(+48) 665 33 23 46
e-mail: termo@termo-technika.com.pl

 

CERTYFIKATY: