SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW OGRZEWANIA KOŚCIOŁÓW:

 •  Odpowiednie warunki cieplne dla wiernych.
 •  Możliwie niskie koszty inwestycyjne i koszty użytkowania.
 •  Neutralność dla budowli , zabytków ruchomych i architektury wnętrza.
 • UWAGA: W przypadku kościołów zabytkowych należy spełnić  dodatkowo wymagania norm
  PN-EN 12757:2012  oraz  PN-EN 15759-1:2012 dot. ochrony dóbr kultury.

POTENCJAŁ FIRMY 

 •  Wiedza i wieloletnie doświadczenie zakresie opracowań,produkcji i instalacji systemów ogrzewania w  kościołach.
 •  Innowacyjność (skuteczność i energooszczędność) stosowanych technik grzewczych.
 •  Szeroka gama produkowanych niezawodnych,estetycznych i trwałych urządzeń grzewczych.
 •  Urządzenia produkowane są z indywidualnym dostosowaniem kolorystyki,formy,zdobnictwa itd.
 •  Krótki czas instalacji w kościele (kilka dni) bez zakłócania porządku obrzędów.
 •  Stosowane narzędzia i metody instalacji nie powodują uszkodzeń i nieporządku w kościele.
 •  Stała obsługa serwisowa (przeglądy,rozbudowa,naprawa) zainstalowanych systemów grzewczych.
 •  Działalność na terenie Polski,Niemiec,Austrii,Włoch i krajów bałtyckich.

OFERTA:

 • Potencjał firmy umożliwia zbudowanie najkorzystniejszego systemu grzewczegospełniającego wymienione wyżej WYMAGANIA dla każdego kościoła - od cennego zabytku po obiekt współczesny.
  Opracowanie oferty wymaga pozyskania szczegółowych informacji dotyczących charakterystyki budowli, jej położenia i wyposażenia ,szczególnie w zabytki. Ważne są także ilość i rozkład Mszy w tygodniu, rozmieszczanie się osób w kościele,dostęp do przyłącza energetycznego etc.
  Istotne jest zapoznanie się z oczekiwaniami potencjalnych użytkowników wobec systemu ogrzewania.
  Przygotowanie wyczerpującej oferty obejmującej koncepcję systemu, koszt jego budowyoraz wysokość przyszłych kosztów użytkowania wymaga obecności naszego przedstawiciela w kościele.
  W przypadku zainteresowania Państwa naszymi propozycjami prosimy o kontakt (telefon lub e-mail).