SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

OGRZEWANIE CERAMICZNE TERMO-RAD 

OGRZEWANIE CERAMICZNE TERMO-RAD-HORIZON

CHARAKTERYSTYKA

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ZASILANIA:230 lub 400V w zależności od modelu
MOC ZNAMIONOWA TERMO-RAD:1,3; 2,6; 3,9; 6,0; 7,8 kW
MOC ZNAMIONOWA TERMO-RAD-HORIZON:3,9; 6,0 i 7,8 kW
CZAS OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI GRZEWCZEJ:ok.10 min (przy temp.otoczenia +5°C)
ELEMENT GRZEJNY:emiter ceramiczny
ŚWIECENIE ELEMENTU GRZEJNEGO:brak świecenia
KOLOR ELEMENTU GRZEJNEGO:biały,czarny,ceglasty,brązowy
MINIMALNA WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA:1,8 m
KOLOR OBUDOWY OGRZEWACZA:wg indywidualnego projektu
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:Certyfikat bezpieczeństwa UE (znak CE)
TRWAŁOŚĆ PRZY NORMALNEJ EKSPLOATACJI:min.15 lat
  
  

 

GALERIA ZDJĘĆ