SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

OGRZEWANIE ŁAWKOWE TERMO-LINE

CHARAKTERYSTYKA

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ZASILANIA:230V
MOC ZNAMIONOWA DOGRZEWANIE:75W na 1m długości ławki
MOC ZNAMIONOWA OGRZEWANIE:150 lub 225W na 1m długości ławki
TEMPERATURA OBUDOWY OGRZEWACZA:max.55°C
CZAS OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI GRZEWCZEJ:ok.10 min (przy temp.otoczenia +5°C)
UMIEJSCOWIENIE OGRZEWACZA:pod siedziskiem ławki
DŁUGOŚĆ OGRZEWACZA:zgodna z długością ławki
KOLOR OBUDOWY OGRZEWACZA:zgodny z kolorem ławki
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:Certyfikat bezpieczeństwa UE (znak CE)
TRWAŁOŚĆ PRZY NORMALNEJ EKSPLOATACJI:min.15 latGALERIA ZDJĘĆ