SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

PODESTY GRZEJNE ELEKTRYCZNE

Podest grzejny standardowy biurowy.

Podest grzejny specjalny dla kasy supermarketu.

ZASTOSOWANIE:

Ogrzewanie lub dogrzewanie stanowsikowe osób np.:

  • w obiektach hadlowych,
  • w pomieszczeniach recepcyjnych,
  • na stanowiskach produkcyjnych,
  • w obszarach niedogrzanych,
  • w pomieszczeniach o dużej kubaturze, użytkowanych w określonych miejscach lub jedynie    okresowo.

DANE TECHNICZNE:

KARTA KATALOGOWA