SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

DOBRE OGRZEWANIE W KOŚCIELE ... co to znaczy?

INFORMACJA DLA KSIĘŻY PROBOSZCZÓW ORAZ PARAFIAN ZAMIERZAJĄCYCH:
- zainstalować ogrzewanie;
- zmodernizować ogrzewanie;
- ocenić funkcjonujące ogrzewanie.

    Ogrzewanie kościoła jest złożonym systemem technicznym,którego oceny należy dokonywać w wielu aspektach. Podobnie rzecz się ma w przypadku np. zakupu samochodu osobowego - interesuje nas wtedy jego cena, zużycie paliwa, komfort jazdy, trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo, estetyka, obsługa serwisowa etc.
    Poniżej przedstawiamy czynniki, które należy przeanalizować dla wypracowania kompleksowej oceny systemu ogrzewania dla konkretnego kościoła:
 1. Koszt urządzeń grzewczych i sterujących oraz montażu.
 2. Sezonowe zużycie i koszt energii.
 3. Poziom komfortu termicznego osób.
 4. Jakość sterowania i regulacji.
 5. Bezpieczeństwo pożarowe i elektryczne.
 6. Trwałość i niezawodność.
 7. Estetyka urządzeń i instalacji oraz ich dopasowanie do wystroju wnętrza świątyni.
 8. Brak lub maksymalnie ograniczona inwazyjność w strukturę budowli prac montażowych.
 9. Sprawność obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
10.Oczekiwania Ks.Proboszcza i parafian.
11.Neutralność dla mikroklimatu, dóbr kultury oraz budowli - dla kościołów zabytkowych.
 
    Obiektywna ocena czy też wybór systemu ogrzewania kościoła wymagają, poza przedstawicielami parafii, włączenia specjalisty z pełną wiedzą i dużym doświadczeniem w ogrzewaniu obiektów sakralnych. Bardzo istotna jest też znajomość obowiązujących aktów normatywnych ( np norm PN-EN ) dotyczących tej tematyki.
Dostęp do specjalistów przez KONTAKT lub portal www.monument-ec.pl .

DOBRY OGRZEWACZ ŁAWKOWY ... co to takiego?

    W ławkach kościelnych przebywa prawie 100% uczestników uroczystości kościelnych.
Ilość energii zużywanej w tym obszarze dla ogrzewania to także najczęściej nieomal 100%.
Stąd trafny wybór technologii i urządzeń dla ogrzewania wiernych w ławkach ma znaczenie krytyczne jeśli chodzi o skuteczność ogrzewania i ekonomię.

Poniżej przedstawiamy WYMAGANIA DLA DOBREGO OGRZEWACZA ŁAWKOWEGO:

1. Skuteczne dostarczanie ciepła do całego ciała osoby w pozycjach siedzenia, stania i klęczenia.
    Moc ta powinna zawierać się w zakresie 100 - 150 W na osobę.
    Wtedy koszt energii wyniesie 6 - 9 groszy na osobę w ciągu 1-ej godziny. Czyli w przypadku
    np. Mszy 1-godzinnej i 200 uczestnikach energia elektryczna będzie kosztować 12 - 18 zł.
2. Przesył energii od ogrzewacza do osoby powinien odbywać się wszystkimi istniejącymi
    formami tj. promieniowanie cieplne bezpośrednie + konwekcja + przewodnictwo.
3. Każdy ogrzewacz musi być wyposażony w sterownik elektroniczny regulujący
    moc cieplną w zależności od bieżących warunków termicznych w przestrzeni
    jego oddziaływania. Sterownik winien umożliwiać zdalne, np. z zakrystii, nastawianie
    wydatku mocy w poszczególnych strefach ogrzewania.
4. Ogrzewacz powinien być produkowany indywidualnie z zachowaniem długości
    i kolorystyki ławki. Jego kształt przypomina element konstrukcyjny ławki.
5. Montaż ogrzewacza do ławki musi być łatwy i możliwy do wykonania przez elektryka
    o elementarnych kwalifikacjach. Do ogrzewacza dołączona jest instrukcja.
    Demontaż ogrzewania, w przypadku np. malowania kościoła, powinien być prosty.
6. Ogrzewacz musi być bezpieczny pod względem termicznym i elektrycznym
    zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Cena ogrzewacza nie powinna znacząco odbiegać od cen zbliżonych urządzeń obecnych na rynku.  

PRZYKŁADY OGRZEWAŃ ŁAWKOWYCH, KTÓRE TRUDNO UZNAĆ ZA DOBRE:

1. Dywanik grzejny na siedzisku o małej mocy - imitacja ogrzewania osoby.
      Ciepło dostarczane jest jedynie do fragmentu ciała. Reszta, jak stopy czy twarz, marzną.
      Problemy z higieną.
2. Płyta grzejna pod siedziskiem - działa na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego
      odbitego od posadzki, która absorbuje jego znaczną część - nawet 70% i więcej.
      Skuteczne tylko dla stóp i łydek.
3.Ogrzewanie nadmuchowe strefy ławek - większość ciepła lokuje się pod sklepieniem.
     Dyskomfort osób wynikły z ruchu powietrza. Podnoszenie pyłów.
     Bardzo duże zużycie energii. Nie nadaje się do kościołów zabytkowych.

OGRZEWANIE W KOŚCIOŁACH ZABYTKOWYCH

Na podstawie opinii środowisk konserwatorskich, naukowych zajmujących się ochroną zabytków
oraz własnych obserwacji można z pewnością stwierdzić, że w bardzo wielu przypadkach zastosowane
w kościołach techniki grzewcze mają zdecydowanie negatywny wpływ na zachowanie znajdujących
się w nich dóbr kultury i samych budowli. Problem dotyczy co najmniej połowy ogrzewanych kościołów
w Polsce.
W ostatnim czasie, wykorzystując bardzo poważne środki Unii Europejskiej, prowadzi się w kościołach
prace konserwatorskie najczęźciej bez brania pod uwagę możliwości zniszczenia ich efektu
w ciągu paru lat przez wadliwy system ogrzewania.
Dzieje się tak mimo że od roku 2012 obowiązują normy PN-EN 15759-1 oraz PN-EN 15757
określające wytyczne dotyczące ogrzewania zabytkowych kościołów oraz wymagania
wobec temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu uszkodzeń zabytków.
Nawet w nowych projektach ogrzewań kościołów trudno znaleźć odniesienia do tych PN-EN.
 
W załączniku     WYMAGANIA DLA SYSTEMU OGRZEWANIE KOŚCIOŁA ZABYTKOWEGO  
przedstawiamy, na podstawie norm jak wyżej oraz wyników prac badawczych, wytyczne i wymagania
wobec systemu ogrzewania kościoła zabytkowego.
 
inż.Jan Zamajski
TERMO-TECHNIKA
właściciel