SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

OGRZEWACZE ELEKTRYCZNE CERAMICZNE serii TERMO-RAD

ZASTOSOWANIE:

  • ogrzewanie osób w pomieszczeniach handlowych, przemysłowych, warsztatowych, magazynowych,kinach itp.
  • ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych,
  • ogrzewanie pomieszczeń wysokich narażonych na przeciągi,
  • ogrzewanie wybranych obszarów w dużych obiektach,
  • ogrzewanie tarasów i letnich obiektów gastronomicznych,
  • podgrzewanie urządzeń technicznych w czasie zimy itp.,
  • ogrzewanie roślin izwierząt hodowlanych,
  • zastosowania w technologii produkcji.

DANE TECHNICZNE

KARTA KATALOGOWA