SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

URZĄDZENIA GRZEWCZE

FIRMA produkuje:

1. Specjalistyczne elektryczne urządzenia grzewcze dla obiektów sakralnych i historycznych.

2. Elektryczne urządzenia grzewcze dla zastosowań powszechnych - np. promienniki ceramiczne
serii TERMO-RAD.

3. Elektryczne urządzenia grzewcze dla zastosowań specjalnych - np. dla procesów technologicznych.

4. Wyposażenie regulacyjne dla urządzeń grzewczych.