SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

WSPÓŁPRACA Z PROJEKTANTAMI

Zainteresowani jesteśmy współpracą z projektantami w przedsięwzięciach dotyczących ogrzewania zabytkowych kościołów. Oferujemy opracowania wstępnych koncepcji systemów grzewczych (dobór i rozmieszczenie urządzeń grzewczych, propozycja wykonania instalacji elektrycznej czy układu sterowania ogrzewaniem) dla konkretnych obiektów. Proponowane rozwiązania techniczne są neutralne pod względem ich wpływu na zabytki ruchome,budowlę i mikroklimat wewnętrzny.


PROMIENNIKI DLA PRZEMYSŁU

www.partner-termotechnika.pl

e-mail: biuro@partner-termotechnika.pl

TERMO-TECHNIKA W EUROPEJSKIM PROGRAMIE BADAWCZYM

Firma nasza uczestniczyła w latach 2007-2008 jako partner techniczny i producent systemu
w projekcie "Konserwatorskie systemy grzewcze dla zabytkowych kościołów" zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Projekt realizowany był przez:

MONUMENT SERVICE
Marcin Kozarzewski
ul.Raszyńska 2
05-816 Michałowice
tel.604 220 844
www.monumentservice.pl
biuro@monumentservice.pl

GRUPA BADAWCZA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk
ul.Niezapominajek 8
30-299 Kraków