SPECJALISTYCZNE TECHNIKI OGRZEWANIA
I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
OBIEKTÓW SAKRALNYCH I HISTORYCZNYCH
B I U R O   I N Ż Y N I E R S K I E

PROJEKTY - KONSTRUKCJE
AUTOMATYKA KOŚCIELNA
LABORATORIUM BADAWCZE
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

URZĄDZENIA GRZEWCZE
INSTALACJA OGRZEWAŃ
OBSŁUGA TECHNICZNA
tel.: (+48) 665 33 23 46
www.termo-technika.com.pl
termo@termo-technika.com.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOŚCIOŁY ZABYTKOWE:
MONITORING MIKROKLIMATU
STABILIZACJA MIKROKLIMATU
ANALIZA FLUKTUACJI RH-T
tel.:(+48) 665 33 23 46

www.monument-ec.pl
biuro@monument-ec.pl

OCHRONA ZABYTKÓW

Stabilny mikroklimat jest czynnikiem decydującym o stanie zabytkowych budowli i dzieł sztuki,
które są w nich przechowywane.Dopuszczalna zmienność mikroklimatu nie powinna przekraczać
fluktuacji naturalnych i historycznych.

W zakresie ochrony zabytków począwszy od m-ca września 2009 oferować będziemy systemy:

1.TERMO-RHT - stabilizacja klimatu
Ochrona klimatu wewnętrznego przed nadmiernymi wahaniami wilgotności względnej RH
i temperatury. System przeznaczony jest między innymi dla ogrzewań starej generacji (np.nadmuchowych).

2.TERMO-DEW - redukcja kondensacji
Zabezpieczenie powierzchni (np.polichromii) przed kondensacją pary wodnej.